PNDR 4.1

Fonduri Europene de pana la 1.000.000 Euro in agricultura
Achizitia de Echipamente si Utilaje Agricole / Constructia de spatii de depozitare pentru produsele agricole.

1M Euro

Valoarea fondurilor

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” vizeaza atat sectorul vegetal cat si pe cel care zootehnic precum si investitii privind depozitarea si aplicarea gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala si a namolului de epurare, facilitati de biogaz, utilaje folosite in agricultura pentru reducerea amprentei GES, precum si tehnologii/ echipamente care contribuie la sustinerea unei economii cu un nivel scazut de carbon.

Consultanta pentru
programul de finantare

Eliberarea proiectului
si documentatiei

Implementare si
monitorizare

Featured Image Featured Image

Investitii Eligibile

  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei;
  • Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare si alte cheltuieli de marketing in cadrul unui lant alimentar integrat;
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv;
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat;
  • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene;
  • In cazul solicitantilor neplatitori de TVA sunt cheltuieli eligibile valorile TVA;
  • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri;
  • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Criterii de eligibilitate

In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica pana la 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

b. in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate.

Criterii de eligibilitate

In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica peste 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica peste 1.000.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:
a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;

b. in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

Criterii de eligibilitate

Care este

rolul nostru?

Calitatea serviciilor şi experienţa consultantului au un impact major asupra beneficiarilor din următoarele motive:

Sanse mai mari de aprobare

Evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut

Proiecte fiabile

Intocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.

Simplu si eficient

Un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar de fonduri europene.

Solicita consultanta!