POR 2.2

Fonduri Europene de pana la 1.000.000 euro
Destinat IMM-urilor non-agricole din mediul urban si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

1M Euro

Valoarea fondurilor

70% Finantare

Din valoarea cheltuielilor eligibile

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Programul de Finantare Nerambursabila POR 2.2. se va relansa in curand. Prin intermediul acestuia, societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in mediul urban, pot obtine finantarea nerambursabila de pana la 5.000.000 euro. Procentul de finantare Nerambursabila poate ajunge pana la 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Consultanta pentru
programul de finantare

Eliberarea proiectului
si documentatiei

Implementare si
monitorizare

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Active corporale, precum:

Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente
Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

Investitii in active necorporale

brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line

Criterii de Eligibilitate

Microîntreprinderi

care au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderi mici

care au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderi mijlocii

Care au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Care este

rolul nostru?

Calitatea serviciilor şi experienţa consultantului au un impact major asupra beneficiarilor din următoarele motive:

Sanse mai mari de aprobare

Evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut

Proiecte fiabile

Intocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.

Simplu si eficient

Un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar de fonduri europene.

Solicita consultanta!