Programul Servicii si Comert 2019

Programul Servicii si Comert 2019 – Finantare Nerambursabila de 250.00 Lei

250mii RON

Valoarea fondurilor

75% Finantare

Din valoarea totala a investitilor

Programul Servicii si Comert 2019

Acest program  se adreseaza  firmelor care au o vechime de cel putin un an de zile la data depunerii proiectului si care activeaza in sfera serviciilor / comertului.  Suma care poate fi obtinuta ca si finantare nerambursabila este de 250.000 lei iar aceasta reprezinta  75% din valoarea totala a investitiilor. Prin acest program de finantare se pot achizitiona echipamente IT, Cititoare de Coduri De Bare, Cantare Electronice, Case De Marcat, Masini, Utilaje Si Instalatii De Lucru, Electro Si Moto Stivuitoare, Mobilier, Autoutilitare, Pagini Web.

Consultanta pentru
programul de finantare

Eliberarea proiectului
si documentatiei

Implementare si
monitorizare

Featured Image Featured Image

Investitii Eligibile

 • Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, laptopuri, licenţe);
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Electro şi motostivuitoare;
 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii;

Documente necesare

Bilantul si balanta de verificare pe ultimul an fiscal;

Extras din Revisal;

Certificatul unic de inregistrare in copie;

Certificat constatator in original;

Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta;

CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management

Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat

Conditii de eligibilitate

 • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 • Au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;
 • Au capital social integral privat;
 • Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale;
 • Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior;
 • Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.
 • Au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurentei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente;
 • Nu au primit un ajutor ilegal;
 • Nu exista legaturi de rudenie intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MMACA /AIMMAIPE;

Care este

rolul nostru?

Calitatea serviciilor şi experienţa consultantului au un impact major asupra beneficiarilor din următoarele motive:

Sanse mai mari de aprobare

Evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut

Proiecte fiabile

Intocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.

Simplu si eficient

Un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar de fonduri europene.

Solicita consultanta!

Ai nevoie de ajutor?