Startup Nation Editia III

Finantare Nerambursabila de pana la 200.000 lei

200mii Lei

Valoarea fondurilor

100% Nerambursabili

Startup Nation Editia a III-a

Programul se adreseaza firmelor infiintate dupa data de 01.02.2017.

Finantarea  este de 200.000 lei, 100% nerambursabila.

Prin intermediul acestui program de finantare se pot achizitiona echipamente si utilaje specifice domeniului de activitate, se pot achita chiriile lunare, se pot plati salariile viitorilor angajati, se pot achizitiona elemente de mobilier, case de marcat, echipamente IT, sisteme de monitorizare, autoturisme si autovehicule comerciale.

Consultanta pentru
programul de finantare

Eliberarea proiectului
si documentatiei

Implementare si
monitorizare

Featured Image Featured Image

Investitii Eligibile

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC. Echipamentele tehnologice includ si echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, precum si drone.
 • Achizitia spatiilor de lucru, includ si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice.
 • Sunt eligibile cheltuielile cu salariile, utilitatile, servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor spatiilor de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.Valoarea acestor cheltuieli poate fi de maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii, promovarea online a site-ului si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru societatile ce nu detin un alt site- valoarea eligibila de maxim 4000 lei.
 • Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea , cu exceptia codului CAEN 6201 ( Realizare soft la comanda).
 • Mijloace de transport
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material.
 • Activele achizitionate in cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile daca fac parte din cateogria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.

Documente necesare

Copie CUI;

Copie Act De Identitate Administrator;

Certificat constatator al societatii;

CV-ul asociatului / asociatilor

Ofertele de pret pentru echipamentele / utilaje pe care intentionati sa le achizitionati prin proiect.

Conditii de eligibilitate

 • Intreprinderi mici si mijlocii, nou infiintate;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul schemei de ajutor de minimis si autorizat la momentul depunerii cererii de finantare;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat al statului si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii,
 • Aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente;
 • Asociatii, actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentei scheme decat cu o singura societate.

Care este

rolul nostru?

Calitatea serviciilor şi experienţa consultantului au un impact major asupra beneficiarilor din următoarele motive:

Sanse mai mari de aprobare

Evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut

Proiecte fiabile

Intocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.

Simplu si eficient

Un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar de fonduri europene.

Solicita consultanta!

Ai nevoie de ajutor?